Vzdělávání zaměstnanců v Mohylce

Vzdělávání zaměstnanců v Mohylce

Poslední srpnový týden byl pro zaměstnance ZŠ Mohylová nejen plný příprav na začátek školního roku, ale byl pro ně také možností získat nové informace o využití moderních technologií při výuce.

Vedení školy zde uspořádalo celodenní školení, které mělo tři části. Zaměstnanci se dozvěděli, jak využít dovedností malých programovatelných robůtků zvaných Ozoboti. Zjistili, že jsou báječnou pomůckou pro mezipředmětové vztahy a žáci si je jistě velmi rychle oblíbí.

Ve druhé části školení dostal pedagogický sbor možnost vyzkoušet výukovou stavebnici iTriangle. Žáci se díky ní mohou setkat se základy fyziky, s fyzikálními zákony a sestavit různé funkční projekty nejen dle přiložených propracovaných pracovních listů a návodů.

Posledním tématem školení bylo co nejvíce rozšířit povědomí o možnostech práce s Microsoft Office 365. To zaměstnanci s radostí přivítali, neboť právě tyto aplikace mohou dennodenně při své práci plně využít.

Věříme, že školu, která podporuje způsoby moderní výuky, navštěvují její žáci s ještě větší radostí.

.