Vzpomínání na léto s učením čísel

Vzpomínání na léto s učením čísel

Pro zapamatování názvů čísel v angličtině určitě pomáhá, když žáček několikrát vyjmenuje číselnou řadu, ale málokterý třeťák by měl tu trpělivost, aby několikrát jen tak odříkal anglické názvy čísel od 1 třeba do 90. Jinak tomu ovšem je, když vyjmenovávání názvů čísel není cílem vyučovací hodiny, ale nenápadnou součástí výukového dobrodružství, které všechny žáčky nadchne.

Třeťáci z Mohylky dostali jednoho dne, když právě všichni chodili z legrace oblečení v zeleném, při angličtině příležitost zavzpomínat na končící roční období plné zelených luk, lesů a pasek, na léto. Dostali k dispozici krabičky plné různých druhů přírodnin, ze kterých každý sestavil obrázek znázorňující nějakou vzpomínku na letní prázdniny. Nad hotovými obrázky jsme se naučili, jak se jednotlivé přírodniny anglicky jmenují, a každý výjev, ať už na něm bylo koupání v moři či runway plná letadel, jsme popsali několika jednoduchými anglickými větami. 

V závěru hodiny nás čekal velký počtářský maraton, při kterém jsme uklízeli různé druhy přírodnin do jejich krabiček a počítali jsme anglicky, kolik jich máme. Například díky počítání oříšků jsme vyjmenovali anglická čísla od 1 až do 50 a dýňová semínka nám dala možnost procvičovat názvy čísel dokonce až do 90. A žádnému dítěti přitom ani nepřišlo na mysl, že by se mohlo při počítání přírodnin začít nudit.