Žáci FZŠ Mezi Školami si vyzkoušeli, jak pracují kovotepci.

Žáci FZŠ Mezi Školami si vyzkoušeli, jak pracují kovotepci.

Na předmětu, který se nazývá pracovní činnosti, se dá přiblížit kdejaké řemeslo. No a děti ze čtvrté třídy měly možnost zažít práci kovotepce. Kovotepectví je umělecké řemeslo, které se zabývá ručním tvářením ušlechtilých kovů nebo jejich slitin, většinou za studena. Třída 4. B se ke slitinám a kladivům nedostala, ale vyzkoušela si, jak se pracuje s alobalem (hliník upravený do kovových plátků). Výsledky jsou krásné…

Nejdříve si s panem učitelem povídali o historii kovotepectví, kdy mezi nejrozšířenější výrobky patřily v nejstarších dobách kuchyňské a stolní nádoby, také oděvní spony. Dále to bylo obřadní nádobí a náčiní, ozdobné předměty, galanterie, kovové ozdoby, zvané cetky, někdy také sochy v životním měřítku. 

Děti si mohly vybrat z několika témat své práce: LŽIČKA, KALICH, MEČ, KORUNA, PRSTEN nebo vlastní nápad

Děti se velmi brzy pustily do práce. Pan učitel dětem odtrhával z rolí kusy alobalu. Ve třídě to šustilo, bouchalo a při práci vedly divokou debatu o tom, jak co nejlépe vyrobit. Poté si chodily pro další a další alobal. Všichni si nakonec zkusili vyrobit snad všechny nápady, dokud na rolích nějaký alobal byl.

Mezi výrobky se objevily meče, nože, náramky, čelenky, prsteny, náušnice, kalichy, naběračky, lžíce, ale i pistole s ozdobnými prvky, přilba, štít. Vše bylo velmi zajímavě zpracované. Nyní se třída pyšní sbírkou artefaktů, které připomínají poklad z pirátské truhly.

Práce se vydařila a aktivita děti bavila. Těšíme se na další. ŘEMESLU ZDAR!

Vaše 4. B, FZŠ MEZI ŠKOLAMI