Žáci prvního stupně uklízeli svět

Žáci prvního stupně uklízeli svět

Ukliďme svět. To je nejen motto pro nás všechny, ale také dobrovolnická akce, která se pravidelně koná pod záštitou Českého svazu ochránců přírody již od roku 1993.

22. 3. 2024 se k této prospěšné činnosti přidali i naši žáci 3. – 5. tříd

Vybaveny na jarní úklid rukavicemi a odpadkovými pytli se jednotlivé třídy vydaly jak do okolí školy, tak do vzdálenějších míst na Praze 13, např. do Prokopského údolí, a s nadšením sbíraly všechno to, co správně patří do koše. Při tomto úklidu si děti uvědomily, že taková práce může být nejen užitečná, ale také zábavná. K údivu pak bylo, co všechno jsou schopni někteří lidé do přírody odhodit – nejen láhve, plechovky, plasty a papírky, ale i pilku, pneumatiku, židličku, běžky nebo lyži. Po domluvě s radnicí Prahy 13 byly pak naplněné pytle sváženy na místa k tomu určená.

Ekologická výchova je v dnešní době jedním z hlavních témat v udržitelnosti zdravé přírody a rádi jsme se do tohoto projektu zapojili. Všichni žáci, kteří se na úklidu podíleli, si z tohoto dne odnesli jeden zásadní poznatek – že do ochrany přírody se může zapojit úplně každý už třeba tím, že sám nebude odhazovat do přírody to, co do ní nepatří.

Markéta Líznerová – za 3. – 5. třídy