Žáci se dozvěděli, že i géniové jsou jen lidé

Žáci se dozvěděli, že i géniové jsou jen lidé

Třída 4. C z FZŠ MEZI ŠKOLAMI navštívila lektorovaný program k výstavě „Slavní čeští skladatelé“ pro žáky 1. stupně ZŠ v budově Národního muzea v Praze. Jaké měli naši slavní skladatelé záliby? Kam všude po světě se podívali? A jací to byli lidé? Lektorovaný program žáky hravým způsobem seznámí s životními cestami a tvorbou Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Jaké to bylo? Pojďte se podívat…

Než se třída 4. C seznámila s osudy našich celosvětové uznávaných hudebníků, musela projít místností se světelnými efekty. Nejednalo se o ledajakou instalaci, světelné efekty doprovázely nejslavnější hudební díla velkých mistrů. 

Poté se žáci ocitli v hlavní místnosti výstavy, která reprezentuje životy skladatelů. Jejich životopis je ztvárněn krásnou sadou linorytů, která je doplněna texty o jejich životní cestě, která byla leckdy komplikovaná. 

Dozvěděli se mimo jiné:

  • V jakém originálním domě bydlel Bohuslav Martinů jako malý chlapec.
  • Jak se Bedřich Smetana jmenoval jako dítě.
  • Čím se měl stát Antonín Dvořák.
  • Jaký význam měla pro Leoše Janáčka příroda.

Když děti došly na konec skladatelova života, následovala ulička inspirací. Poté, co se blíže seznámily s umělcovým příběhem, měly možnost si poslechnout další z jeho významných děl. Dále se dočetly něco o inspiracích jednotlivých skladatelů, jež byly velmi atypické.

Jeden podnět měli ale společný, ačkoliv je každý ze skladatelů unikátní. Je to inspirace jejich rodnou zemí, ke které se upínali. Byla to právě česká kultura, nářečí, lidové písně a zvyky. Každý z nich chtěl ztvárnit – byť jinou cestou – ducha jejich rodné země.

Pravý skvost ale čekal na třídu, když došla na konec uličky inspirací. Opravdovým pokladem byly autorské rukopisy, kterými se mohla kochat. Děti si je užily o to lépe, když znají osudy jednotlivých skladatelů a měly možnost se zaposlouchat do jejich hudby.