Zahájení Tematického týdne 2023

Zahájení Tematického týdne 2023

Ani velmi chladné ráno nás neodradilo od zahájení letošního Tematického týdne 1. stupně, tentokrát na téma „Bádání“. Všichni vědci, malí i velcí, se v pondělí 16.10.2023 shromáždili v atriu. Zde nejdříve různými pokusy ověřovali své hypotézy staří vědci. Domněnka o tom, že nejlepší je bílá barva balonku, se náročným pokusem potvrdila. Byli jsme moc rádi, že k avizovanému výbuchu nakonec nedošlo.
Postupně jsme se seznámili s tím, nad čím budou jednotlivé třídy bádat, jaké otázky si budou klást a co budou ověřovat. Někteří si již na úvod připravili krátké scénky s prachovkami, šipkami, mávali obrázky, tančili, slyšeli jsme i japonský rozhovor. Vypadá to, že všichni malí vědci se do práce pustili s chutí a těšíme se na výsledky jejich týdenního bádání.
 
Mgr. Věra Matzenauerová, vyučující 1. stupně