Zahradní rozloučení s Mohylkou i se školním rokem

Zahradní rozloučení s Mohylkou i se školním rokem

I v letošním školním roce se ZŠ Mohylová rozloučila se svými páťáky tradiční Zahradní slavností. Obě páté třídy si připravily několik krátkých vystoupení, která například symbolizovala jejich roky v Mohylce, záliby, rok narození atp. Žáci posledního ročníku poděkovali paní učitelkám, asistentkám, vychovatelkám, paní zástupkyni a samozřejmě nevynechali paní ředitelku, která na páťácké poděkování reagovala vlastním dojemným proslovem. Pro šerpu, kterou na rozloučenou dostali žáci pátých tříd od svých paní učitelek, je dovedli prvňáčci, o které se páťáci celý školní rok starali. Právě tímto ceremoniálem se uzavírá celoroční spolupráce mezi páťáky a prvňáky, při které jsou ti starší od první chvíle pomocníky a kamarády pro ty nejmladší žáčky školy. 

Zahradní slavnost navštívilo nejen mnoho rodičů, sourozenců a jiných členů páťáckých rodin, ale se svými rodiči přišla také řada žáků z nižších tříd. V nemalém počtu dorazili i bývalí žáci školy, kteří si do Mohylky na závěrečnou slavnost chodí rádi popovídat se svými bývalými pedagogy.

Účast byla hojná, celá akce se i díky skvělé náladě všech přítomných vydařila. Ke spokojenosti návštěvníků zajisté přispělo také vynikající a rozmanité občerstvení, které zajistil personál školní kuchyně. 

Děkujeme dětem, rodičům i ostatním rodinným příslušníkům, kteří se na letošní Zahradní slavnost přišli podívat. Byla radost se s Vámi setkat 🙂

Přejeme Vám všem nádherné léto plné báječných zážitků a v září opět na viděnou 🙂