Zakončení CHDL 2022

Zakončení CHDL 2022

V úterý 21. 6. 2022 jsme slavnostně ukončili v atriu školy 14. ročník nesoutěžní divadelní přehlídky Chlupíkovo divadelní léto. S festivalem jsme se rozloučili zvesela písničkou a tancem.
Letošní festival CHDL trval 8 dní, bylo sehráno 12 představení, z toho 3 byla reprízována, jedno dokonce čtyřikrát. Zazněla čeština a španělština. Kromě divadelních představení děti také zpívaly, zpěv byl doprovázen jednoduchými nástroji, ale také virtuózní hrou na klavír. Festival byl obohacen o videoprojekce a dvě besedy, kdy jsme s herci Pavlem Liškou a Janem Révaiem cestovali za indiány a se studentkami DAMU za taji herecké práce. Celkem si letos zahrálo více než 260 herců.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další, jubilejní 15. ročník.