Zakončení tematického týdne 2019 na FZŠ O.Chlupa

Zakončení tematického týdne 2019 na FZŠ O.Chlupa

 

Letošní tematický týden SVOBODA jsme zakončili v pátek 14.11.2019.  Během týdne se stupňoval odpor žáků k vyhlášce 13/2019, která vstoupila v platnost v pondělí 14.11.2019 a která významně omezovala privilegia, na která jsme ve škole běžně zvyklí. Lavice byly postaveny do řad, netrpěla se skupinová práce či diskuse, na WC se mohlo chodit jen o přestávce, jíst a pít jen o velké přestávce, kdy žáci navíc kolovali po chodbách ve dvojicích. Pravidla zakazovala i oblečení s anglickými nápisy, dlouhé vlasy chlapcům, používání pingpongových stolů či práci na koberci. Naopak nakazovala například způsob oslovování učitelů.

Běhen týdne ve většině tříd dospěly děti k tomu, že je třeba se ozvat. Zformulovaly své požadavky, podpořily je argumenty a vyslaly své zástupce, aby je tlumočili vedení školy. Když to nepomohlo, zorganizoval Parlament školy na pátek generální stávku. Všechny třídy se shromáždily na prostranství před školou s plakáty a transparenty a zástupce z 5. třídy přednesl požadavek na zrušení vyhlášky. Sametová revoluce byla úspěšná, vyhláška byla odvolána a jako symbol, že dále už budeme zase žít svobodně jako ptáci, jsme vypustili hejno poštovních holubů a vztyčili státní vlajku.

Ve třídách ovšem po celý týden probíhal běžný program tematického týdne – žáci se na téma SVOBODA dívali z nejrůznějších stran. Četli, psali, navštěvovali výstavy, absolvovali besedy a workshopy a samostatně vyhledávali informace o životě před rokem 1989. Mnoho z nich o tématu doma diskutovalo s rodiči a přinesli do školy spousty zajímavých předmětů z doby před 30 lety. Poděkování patří i těm rodičům, kteří po celý týden neprozradili dětem, že jde jen o hru, a někteří se do ní i zapojili. Výsledky jejich práce uvidíme na Výstavě tematického týdne od 28.11.2019 ve vestibulu školy.

Videoreportáž z generální stávky před školou natočila CHTV – Chlupíkova televize.