Žákovský parlament na setkání se zástupci samosprávy městské části Prahy 13.

Žákovský parlament na setkání se zástupci samosprávy městské části Prahy 13.

Zástupci žákovského parlamentu naší školy FZŠ Trávníčkova se zúčastnili participativního setkání zástupců samosprávy s představiteli žákovských parlamentů na radnici Prahy 13. Tématem setkání bylo: Co chcete zlepšit v prostředí, ve kterém žijete? a zúčastnilo se ho 5 týmů žákovských parlamentů ze škol Prahy 13.

Žákovský parlament naší školy na své schůzce vymyslel několik témat, které by bylo potřeba na Praze 13 vylepšit – například bezpečnost na přechodech a v Centrálním parku, více hřišť pro mládež nebo problém kouření na zahrádce Restaurace U Drsnejch apod. Tříčlenná delegace ŽP pak představila tyto podněty na setkání se zastupiteli Prahy 13. Za svou prezentaci byli žáci pochváleni a jeden z podnětů, se kterými naši žáci přišli, patřil v konečném hlasování mezi ty, které získaly nejvíce hlasů.

Každopádně radnice přislíbila jednat o všech navrhovaných bodech a přislíbila další schůzku se zástupci žákovských parlamentů na podzim 2023. Mgr. J. Mácová