Zaměstnání rodičů

Zaměstnání rodičů

V rámci dlouhodobého projektu 1. stupně Zaměstnání rodičů nás tentokrát navštívila maminka jednoho z žáků 4. D. Představila dětem formou prezentace své zaměstnání reklamní manažerky. Dozvěděly se, kde všude jsou reklamy, jak různě můžou vypadat, jak dlouho trvá, než se reklama vytvoří a kdo všechno na její tvorbě pracuje.
Poté následovala prezentace jejich dvou kolegů fotografů, kteří dětem ukazovali různé fotografie a diskutovali s nimi o tom, jak asi vznikly. Venku před školou dětem do trojic zapůjčili fotoaparáty a učili je, jak správně vyfotit portrét. Děti si tak mohly vyzkoušet povolání fotografa a zároveň modelky a modela. Z nafocených fotek vybrali fotografové v každé skupince vždy dvě nejlepší. Ve třídě je postupně promítli a poskytli autorům zpětnou vazbu.
Celou akci si děti velmi užily a hodně se toho naučily. Nakonec dostaly drobné dárečky a netrpělivě čekáme na všechny pořízené fotografie.