Zápis do 1. třídy – informace

Zápis do 1. třídy – informace

Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Jednotlivé školy si nainstalují nově zakoupený software, který bude podporovat možnost převážně distančního řešení tak, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Po vyplnění potřebných údajů v prostředí Vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 20. dubna 2020. Samotné vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to zřejmě nejschůdnější cesta.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.