Zápis do MŠ – 4. – 15. května 2020

Zápis do MŠ – 4. – 15. května 2020

Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do mateřské školy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Jednotlivé školy mají pro Vás na internetových stránkách připravené potřebné formuláře.

Po vyplnění údajů v prostředí Vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Doručit přihlášku bude možné od 4. do 15. května 2020. Samotné vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to zřejmě nejschůdnější cesta.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

Pokud budete potřebovat některý formulář vytisknou, rádi Vám jej připravíme na odboru školství.

Přejeme Vám úspěšný zápis do mateřské školy a všem především pevné zdraví.