Zápis do prvního ročníku na ZŠ Klausova

Zápis do prvního ročníku na ZŠ Klausova

V uplynulých dnech (4. 4. od 13 do 18 hodin a 5. 4. od 13 do 17 hodin) na naší škole probíhal zápis do prvních tříd. Na budoucí prvňáčky tu čekala hernička s hračkami, fotokoutek a řada aktivit, které prověřily, zda už jsou připraveni na velký životní krok, kterým je nástup do základní školy.

Samotný zápis probíhal ve dvou zápisových místnostech. Prověřovali jsme, jak předškoláčci zvládají pravolevou orientaci nebo jak dobře znají geometrické tvary a barvy. Na popisu obrázku nám děti předvedly, jak se dovedou vyjadřovat a jakou mají slovní zásobu, na přednesu básničky nebo zpívání písničky se ukázala jejich výslovnost a při kresbě postavy jsme zase mohli vidět úchop tužky a uvolnění ruky.

V nadcházejícím školním roce budeme otevírat tři první třídy a paní učitelky se už těší na nové prvňáčky, kteří s námi vyrazí na důležitou cestu základního vzdělání.