Zapojení ZŠ Mládí do projektu SYPO

Zapojení ZŠ Mládí do projektu SYPO

Od června 2021 je Základní škola Mládí součástí projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – více na www.projektsypo.cz), který je pod záštitou Evropské unie. Ta ho také spolufinancuje. SYPO připravuje novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu.

Předsedkyně předmětové komise 2. stupně Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura (dále ČJL), Mgr. Iveta Pichlová, se v rámci výběrového řízení stala zároveň předsedkyní metodického oblastního kabinetu ČJL pro Prahu 5 v rámci klíčové aktivity Kabinety. Do svého týmu přizvala i své kolegyně, češtinářky, které se po obdržení jmenovacího dekretu staly členkami oblastního kabinetu, a mohou tak např. podávat návrhy, podněty, náměty a připomínky týkající se problematiky výuky předmětu ČJL, které budou využity pro jednání s představiteli vzdělávací politiky, dále se mohou zapojit do vzdělávacích aktivit jako lektorky, mohou se s předstihem přihlašovat na vzdělávací akce SYPO, účastnit se krajských kolokvií ČJL apod.

Součástí projektu SYPO je také podpora začínajících učitelů. Zde jde o navržení a ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol. I do této aktivity se ZŠ Mládí zapojila.

Ukončení celého projektu je plánováno na rok 2023. Poté bude následovat vyhodnocení přínosů.

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel školy