Závěrečná konference k projektu ETTECEC o inkluzi dětí s autismem

Závěrečná konference k projektu ETTECEC o inkluzi dětí s autismem

Dne 8.11. se konala závěrečná konference k evropskému ETTECEC na podporu inkluze dětí s poruchami autistického spektra (PAS) do běžných mateřských škol, do kterého byla naše mateřská škola zapojená uplynulé dva roky. Konference se účastnili učitelky a ředitelky pražských i mimopražských mateřských škol a studenti vysokoškolského oboru speciální pedagogika. S velkým zájmem se seznámili s výstupem projektu – on-line školením pro předškolní pedagogy, které na reálných situacích z prostředí MŠ ukazuje strategie pro práci s dětmi s PAS. Účastníci ocenili i příspěvky ostatních řečníků: o zkušenostech s inkluzí dětí s PAS v pražské MŠ Duha, o diagnostice dětí s PAS odborníka z organizace NAUTIS, o zkušenostech z MŠ založené při organizaci NAUTIS a v neposlední řadě o novém projektu Homesharing spolku Naděje pro děti úplňku.

Bližší informace o projektu ETTECEC naleznete na: https://ettecec.wordpress.com/. Webová adresa on-line školení je: http://moodle.ettecec.eu.