ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP III

V úterý 29. 8. 2023 se uskutečnilo v Obřadní síni MČ Praha 13 závěrečné setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje.
Na programu bylo konečné shrnutí realizace projektu, dále proběhlo jednomyslné schválení finálního dokumentu MAP III. Přítomní byli také seznámeni s informacemi k navazujícímu MAP I OP JAK. Představeny byly též novinky z NPI ČR  a nabídka vzdělávání pedagogů z Pedagogické fakulty UK a iKAP.
Setkání zakončila diskuse a poděkování všem členům za příkladnou spolupráci.