Ze školky do školy s úsměvem

Ze školky do školy s úsměvem

Od února do června probíhal na FZŠ Trávníčkova kurz pro předškolní děti Hurá do školy! aneb Ze školky do školy s úsměvem. Kurz byl určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Během kurzu se děti seznámily s prostředím školy, učiteli a školními pracovníky. V hodinách si vytvořily správné pracovní návyky, které jsou potřebné pro výuku ve škole. Během hodin se děti seznámily s českými tradicemi, rozšířily si slovní zásobu, procvičily si grafomotoriku a získaly základní znalosti potřebné pro nástup do 1.třídy. Pěvně věříme, že dětem kurz ulehčí nástup do školy a že si pravidelná setkání náležitě užily.  Kurz probíhal v rámci projektu „O krok dál …“  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070, který je spolufinancován Evropskou unií. 

H. Bujáčková, L. Melicharová