Zimní Švp

Zimní Švp

Třetí únorový týden jsme s milovníky zimních sportů ze 7. a 8. tříd vyrazili na Černou horu.  Sportovci byli rozřazeni do pěti družstev, každé družstvo lyžovalo podle svých schopností a všichni se snažili zdokonalit. Lyžovalo se dopoledne i odpoledne, nadšenci měli možnost využít i běžky. Program zahrnoval také večerní  procházky, hrátky ve sněhu, přednášku o chování na horách, film, či plnění samostatných úkolů v terénu.  Největší úspěch měla večerní bojovka. Využili jsme toho, že Horský hotel se stal na konci 2.světové války svědkem napínavého boje mezi sovětskými výsadkáři a jednotkou SS. Družstva dětí měla za úkol najít a odnést co nejvíce dokumentů, zatímco instruktoři se jim v tom snažili zabránit. Velkým plusem zájezdu byla výborná kuchyně, krásné počasí, přátelské chování a respektování pravidel ze strany všech účastníků, díky čemuž nedošlo k žádným sporům ani úrazům a všichni si akci užili.

noční bojovka lyžování