Živá přednáška – obojživelníci

Živá přednáška – obojživelníci

Živá přednáška - obojživelníci

Živá přednáška – obojživelníci

Dne 16. května se na naší škole konala živá přednáška pro žáky, na téma obojživelníci.

Obojživelníci jsou živočichové, kteří jsou v ČR chráněni zákonem. Bohužel, vlivem znečištění životního prostředí, globálního oteplování a kožní nemoci zvané chytridiomykóza, se jejich populace ve volné přírodě postupně zmenšuje.

Přednášku vedly Ing. Lucie Kleprlíková a Ing. Lucie Směja Musilová, které mají ze zákona udělenou výjimku pro účely vzdělávání, osvěty a tréninku detekčních psů.
Během přednášky měli žáci jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči živé exempláře obojživelníků, konkrétně mloka skvrnitého a skokana hnědého, a také různá vývojová stádia těchto živočichů. Přednášky se zúčastnila i fenka Artemis, která je jediná v České republice schopná vyhledávat čolky.
Celá akce byla zajímavá a poučná, přítomní žáci získali mnoho nových poznatků o ochraně a významu obojživelníků v naší přírodě.

Přednáška se nám líbila a doufáme, že se brzy zúčastníme další podobné akce.

Klára Dolanská