Živly hudbou spoutané – Voda

Živly hudbou spoutané – Voda

Živly hudbou spoutané je název společných hudebních setkání žáků, pedagogů a rodičů z 1. stupně v atriu školy. V pondělí 6. 11. 2023 došla řada na vzduch. Nejprve jsme si připomněli loňská setkání s vodou a ohněm. Pak už se dalo s hudebním doprovodem do pohybu dvacet mraků. Následovala písnička Bubliny doprovázená zvonkohrami a tanečními pohyby dvojic. Bubliny v podobě desítek bílých balónků pak tančily nad hlavami dětí. Opět jsme si setkání moc užili. Poděkování za zdařilou akci proto patří nejen paní učitelce Matzenauerové za přípravu a organizaci, ale i všem dětem a dospělým za aktivní účast.