Změna – MŠ – zápis 3. – 9. května

Změna – MŠ – zápis 3. – 9. května

Vážení rodiče,

v současné situaci bude zápis dětí do mateřské školy organizován stejně jako v minulém roce tak, aby byla dodržena hygienická opatření a pokyny MŠMT.

Jednotlivé školy mají pro Vás na internetových stránkách připravené potřebné formuláře.

Po vyplnění údajů v prostředí Vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V takovém případě již do mateřské školy nemusíte jít osobně.

Doručit přihlášku bude možné od 3. do 9. května 2021. Vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to zřejmě nejschůdnější cesta.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

 

Přejeme Vám úspěšný zápis do mateřské školy a všem především pevné zdraví.

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici na odboru školství MČ Praha 13, Sluneční náměst 13, čtvrté patro.

telefon: 235 011 432 – paní Hana Vilímová, e-mail: vilimovah@praha13.cz