ZMĚNA – ZŠ – zápis  6. – 16. dubna

ZMĚNA – ZŠ – zápis 6. – 16. dubna

Vážení rodiče,

v současné situaci bude zápis dětí do 1. třídy organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Jednotlivé školy mají připravený software, který umožňuje takové řešení, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Po vyplnění potřebných údajů v prostředí Vašeho internetového prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 16. dubna 2021. Samotné vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to nejschůdnější cesta.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých škol.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici na odboru školství MČ Praha 13, Sluneční náměst 13, čtvrté patro.

telefon: 235 011 432 – paní Hana Vilímová, e-mail: vilimovah@praha13.cz