Znovu trenéři ve škole

Znovu trenéři ve škole

Naše škola se díky finanční a organizační podpoře MČ Praha 13 zapojila opět do projektu Trenéři ve škole https://www.treneriveskole.cz.
Program spočívá v tom, že v 1. třídách vedou jednu hodinu týdně (na naší škole v úterý) s paní učitelkami tělesnou výchovu trenéři nejrůznějších sportů. Cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu a tím i zlepšit vzdělanosti společně s mentálním a fyzickým zdravím.

Jak vidí své cíle trenéři: „Jedním ze základních principů programu je zákaz náborů. Netlačíme děti do konkrétního sportu, ale chceme, aby si později samy vybraly. V hodinách tělesné výchovy je naším cílem rozpohybovat všechny děti, ne jen ty nadané. Klademe důraz na spolupráci s učitelkami a zapojujeme je co nejvíc do samotných cvičení a her. K tomu slouží i pravidelné interní vzdělávání, které je klíčem k udržení kvality a náboje v práci s dětmi.“
 
Pevně věříme, že letos bude možné program i přes problémy s epidemiologickou situací realizovat.