Zpívání v atriu školy

Zpívání v atriu školy

Ve čtvrtek 15. prosince proběhlo vánoční odpoledne na Bronzovce. Děkujeme všem, kteří se přišli vánočně naladit. Poslechli si vánoční melodie, ochutnali cukrovou vatu a vánoční punč, ozdobili perníček, vyrobili andělíčka a prohlédli si vánoční jarmark.

Děkujeme žákům, učitelům a zaměstnancům, kteří se podíleli na organizaci vánočního odpoledne.

Jménem vedení školy Vám přejeme klidné prožití vánočních svátků.

vedení školy ZŠ s RVJ Bronzová