Zpráva – MAP II – 2019

Zpráva – MAP II – 2019

Projekt MAP II – Praha 13 a Řeporyje

Projekt navazuje na první etapu, která pod názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje“ proběhla v letech 2016 -17.

V září roku 2018 byla zahájena druhá etapa pod názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro Prahu 13“. Její ukončení se předpokládá v polovině roku 2021. Při realizaci tohoto akčního plánu by dále měli spolupracovat účastníci vzdělávání v celém našem regionu. Partnerství vzniklá v minulosti by měla napomáhat zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Tohoto nového plánu rozvoje se účastní celkem třicet mateřských škol, třináct základních škol a jedna základní umělecká škola. Jedná se o veřejné i soukromé subjekty. Spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, zaměstnavatelů a ostatních aktérů vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyje se bude i dále rozvíjet prostřednictvím různých plánovaných akcí (workshopy, rodičovská fóra, besedy).

Jako hlavní cíl si účastníci projektu stanovili úpravu a aktualizaci tzv. „Strategického rámce“. Ten vymezuje a strukturuje aktivity, které považují účastníci za klíčové pro rozvoj vzdělávání v naší oblasti. Jeho existence a průběžné obnovování je zárukou uvážlivého a především plánovaného zajišťování a čerpání prostředků pro zvýšení kvality poskytovaných služeb v celé šíři nabídky.

V roce 2019 pokračovala práce pěti pracovních skupin zaměřených na konkrétní klíčové aktivity ve školách. Tyto skupiny zaměřené na předškolní vzdělávání, financování, čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, se poprvé sešly koncem roku 2018. V letošním roce se sešly čtyřikrát.  

Kromě těchto aktivit probíhaly na jednotlivých základních školách tzv. Otevřené hodiny. Ty se uskutečnily celkem 12 x.  V mateřských školách proběhlo 20 Hravých dílniček. Obou typů zmiňovaných akcí se účastnila i rodičovská veřejnost. Ohlasy byly vesměs velmi kladné.

V uplynulém období letošního roku proběhly také rozsáhlejší workshopy:

  1. Workshop Adaptace dítěte (leden 2019)
  2. Workshop Předškoláci (únor 2019)
  3. PROGRAMOVÁNÍ S MICRO:BITEM pro ředitele ZŠ (duben 2019)
  4. LEGOROBOTI WEDO – pro ředitele MŠ (duben 2019)
  5. Workshop Multikulturní odpoledne (červen 2019)
  6. Workshop zahradní fórum (červen 2019)
  7. V listopadu 2019 – 26. 11. 2019 proběhne workshop – kyberšikana ve škole a sociální sítě  

V nejbližší době se sejde Řídící výbor – 27. 11. 2019. V jeho průběhu bude školám, v rámci přímého financování, nabídnuta možnost podpořit společným nákupem vybavení pro polytechnické koutky v mateřských školách a pro volnočasové aktivity v základních školách. Školy si mohou vybírat badatelské sady PASCO pro fyziku, chemii a biologii, stavebnice Merkur a Lego se zaměřením na programování a některé další prezentační pomůcky. Jedná se o stejně strukturovanou nabídku, která se setkala s kladným ohlasem u první třetiny vylosovaných škol v minulém roce. Všechny v minulosti vybrané pomůcky školy s velkou chutí využívají. V letošním roce bude nabídka obohacena o alternativu, kterou je Polytechnická stavebnice Atelieru 344, která vzbudila již předem zájem ředitelek mateřských škol. Na postupné vybavování jednotlivých škol navazují a budou navazovat kroužky vedené vyučujícími ve školách. V těchto kroužcích je využíváno nově nakoupené vybavení při práci s dětmi v rámci volnočasových aktivit. V průběhu setkání bude také pokračovat průběžná debata o možnostech dalšího doplňování „Strategického rámce“. Následně by mělo dojit k jeho schválení.

Součástí chystaných aktivit budou pro odbornou i laickou veřejnost i nadále Workshopy a příklady dobré praxe tzv. „Otevřené hodiny“ na základních školách a „Hravé dílničky“ v mateřských školách.

Na konci února 2019 proběhne workshop, na který je pozván pan Mgr. Filip Kuchař z oddělení koncepce a projektů MHMP. Cílem pracovního setkání bude seznámit odpovědné pracovníky škol s chystanými výzvami MHMP pro získání grantů. V červnu je pak plánované setkání, na kterém by mělo dojít k vyhodnocení práce kroužků, které na školách využívaly nově zakoupené vybavení z přímého financování, také jedné z aktivit MAP II.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě všech uvedených akcí podíleli a ještě budou podílet.