ZŠ Janského svítí úsporně

ZŠ Janského svítí úsporně

ZŠ Janského svítí úsporně

Základní škola Janského se zapojila do projektu, který zaštiťuje ÚMČ Praha 13 a jehož cílem je snížení energetické zátěže. Během celého září a října došlo ke kompletní výměně svítidel. Nové LED osvětlení celé škole ušetří elektrickou energii. Bylo namontováno přes 1000 kusů nových svítidel, které zlepší pracovní prostředí našich žáků a zaměstnanců, a to nejen při výuce. Navíc podle slov pana starosty ing. Davida Vodrážky budou veškeré investice zpětně hrazeny z úspor na elektrické energie. Moc si ceníme pomoci ÚMČ Praha 13 za pomoc při realizaci takto velkého a potřebného projektu.