Animované filmy žáků FZŠ prof.O.Chlupa

Animované filmy žáků FZŠ prof.O.Chlupa

Podobně jako i v minulém roce jsme se s žáky naší školy i letos zúčastnili několika víkendových dílen společnosti METACULTURE ve Štolmíři, kde vytvářeli animované filmy tentokrát na téma související s pomocí dětem v krizové situaci v rodině. Po uvedení našich dětí do problematiky odborníky – psychology, mediátory a právníky – začal napínavý zrod příběhů.
O tom, že se dílo vydařilo, se přesvědčili nejen hodnotitelé z brněnského OMPODU, ale i děti, které animované filmy vidí při návštěvě stránek úřadu. Naše čtyři filmy se promítaly také v rámci přehlídky filmů v kině AERO, které se zúčastnilo přes 250 dětí. Opět se ukázalo, jak nápaditá a trefná umí tvorba dětí být. Všichni tvůrci získali za svá díla ocenění. GRATULUJEME!
https://www.youtube.com/watch?v=8iVPdg75sFs
https://www.youtube.com/watch?v=WfB1q65yZp8
https://www.youtube.com/watch?v=YrN-Gkw_sow
https://www.youtube.com/watch?v=fdtBnLamVcM

Všechna videa vytvořily děti ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v rámci projektu „Práva a participace dětí v agendách ÚMPOD“ a bylo hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu.