ŠKOLY PRAHY 13

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti dle Zákona č. 99/2019 Sb.
Tato internetová stránka je spravována povinným subjektem, kterým je Městská část Praha 13.

Povinný subjekt v souladu se zněním uvedeného zákona prohlašuje, že tato internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5 Zákona č. 99/2019 Sb. v plném rozsahu.

V případě, že vznikne důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle uvedeného zákona, postupte podnět požadující nápravu na následující emailovou adresu: safirj@p13.mepnet.cz

Popsaný úkon neomezuje možnost podat podnět vůči příslušným státním orgánům.

Toto prohlášení bylo vyprcováno dne 25. 4. 2019