(Auf) Wiedersehen in Prag!

(Auf) Wiedersehen in Prag!

V polovině května proběhlo v naší škole závěrečné setkání v rámci dlouholetého partnerství s rakouskou Základní školou Groß Sankt Florian, která se nachází ve Štýrsku (Steiermark). Navštívilo nás 18 žáků a 9 pedagogických pracovníků z této školy. Zapojení žáci si pravidelně po dobu 4 let pod vedením své třídní učitelky, paní Anny Schönnegger, dopisovali s našimi žáky, současnými deváťáky.

V dubnu 2018 proběhlo první společné setkání, a to na půdě rakouské školy. V tamní pohostinné oblasti jsme strávili nezapomenutelný týden, kdy jsme poznali nejen život na vesnici, ale i přívětivost a laskavost našich rakouských přátel jak ve škole, tak v hostitelských rodinách. Několikaleté partnerství našich základních škol se po týdnu společné osobní spolupráce utužilo a jen těžko jsme se všichni loučili.

 V letošním roce proběhl týdenní program u nás. Naši rakouští kamarádi bydleli v hostitelských rodinách, které se nebály případné jazykové bariéry. Kromě německého jazyka se všichni mohli zapojit i v jazyce anglickém, který se jak české, tak i rakouské děti učí na základních školách.

Společně jsme si prohlédli nejdůležitější a nejzajímavější pamětihodnosti našeho hlavního města (na souši i na vodě), vlakem se vydali na Karlštejn a mile se rozloučili na závěrečné zahradní slavnosti v naší škole. Také jsme se na oficiálním uvítání se zástupci Radnice MČ Praha 13 setkali s panem starostou, Ing. Davidem Vodrážkou, který nás a naše rakouské hosty vřele přivítal v prostorech naší radnice.

Tímto bychom rádi za nevšední zážitky a netradiční školní týden poděkovali nejen Městské části Praha 13, ale také Klubu přátel školy při ZŠ Mládí, rodičům, žákům a zapojeným učitelům z naší školy a také dalším zainteresovaným osobám. Danke!    

 

Mgr. Iveta Pichlová, garant partnerské spolupráce a závěrečného setkání v Praze

PhDr. Jaroslav Vodička, ředitel Základní školy Mládí