V Mohylce se hybridní výukou učí kreslit i mluvit anglicky

V Mohylce se hybridní výukou učí kreslit i mluvit anglicky

První zkušenosti s hybridní výukou má již několik tříd v ZŠ Mohylová za sebou. Jelikož byli rodiče i děti za tento způsob výuky během častých karantén a izolací v epidemii koronaviru rádi, pokračuje Mohylka v hybridní výuce i nadále. Pokud některý žáček z jakéhokoliv důvodu chybí, nepřijde ani o vysvětlení nově probíraného učiva, ani o opakování již probrané látky, dokonce ani o jedinečné zážitky z výuky, které zažívají žáčci ve třídě. Díky projektoru ze třídy má totiž možnost vše sledovat a slyšet z domova, přes monitor svého počítače.

Ve třídě 2. B se tak mohou i chybějící žáci účastnit například výuky angličtiny s rodilým mluvčím, který děti zábavnou formou učí základy angličtiny. Druháčci si při hodině vlastně ani neuvědomují, že si za pomoci her a obrázků osvojují anglické názvy barev, zvířat, školních potřeb, základní fráze a otázky a podobně.

Hybridní výuku tato třída využila i při svém dlouhodobém výtvarném projektu, na kterém s 2. B spolupracuje i maminka jednoho žáčka ze třídy. Žáci si pod odborným vedením této maminky, která je profesionální ilustrátorkou, měli již na podzim loňského roku možnost vyzkoušet, jak ztvárnit okolní krajinu. Navštívili proto společně nedaleký Albrechtův vrch, kde jsou pro tuto výtvarnou činnost ideální podmínky. Během zimy si pak žáci za pomoci paní ilustrátorky ve škole zkusili, jak namalovat zátiší se školními pomůckami a naposledy právě i díky hybridní výuce vyzkoušeli, jak se popasovat s nakreslením portrétu spolužáka pomocí suchých pastelů. Děti se postupně díky důkladnému vysvětlení základů techniky malby a kresby portrétu, krajiny a zátiší nenásilně dozvěděly správné postupy a návody na vytvoření zmíněných výtvarných děl. Jelikož se tato díla dětem opravdu povedla, byla by škoda se s nimi nepochlubit nejen rodičům žáků 2. B, ale také širší veřejnosti. Plánujeme proto vernisáž dětských kreseb, jejíž realizace však závisí na momentální epidemiologické situaci. Doufáme, že se nám podaří ji uskutečnit. 

Maminkou, která na kreativních a výtvarných počinech se třídou 2. B spolupracuje, je ilustrátorka a autorka komiksů Kristýna Plíhalová. Ta již mnoho let kreslí komiksy pro časopis Tarsicius a pracuje na pořadech pro Českou televizi Déčko. Ilustrovala například knihy „V hlavní roli Tomáš Holý“ nebo „Podivuhodná dobrodružství trpaslíka Feriny“. Její první autorskou knihou je „Encyklopedie dobrých skutků“. Ve volných chvílích kreslí pro radost svou i svých dětí, které si moc rády prohlíží obrázky. Její spolupráce s Mohylkou trvá již od loňského školního roku, kdy pro prvňáčky navrhla a vytvořila například diplomy do čtenářského deníku nebo osvědčení na Slavnost pera o tom, že byli tito prvňáčci pasováni na písaře a mohou tedy pro psaní již používat pero a ne pouze tužku, jak tomu právě do Slavnosti pera bylo. Spolupráce s paní Plíhalovou obohatila děti o mnoho nových poznatků, zážitků, zkušeností i dovedností.