1. školička se sovičkou na Klausovce

1. školička se sovičkou na Klausovce

Na ZŠ Klausova každý rok probíhají „Školičky pro budoucí prvňáčky“.
Jedná se o dílničky, kde se děti seznamují s paní učitelkami, s budovou školy, s interaktivní tabulí a
dalším technickým, ale i jiným vybavením školy. Našimi dílničkami všechny provází sovička, protože
ji máme i ve znaku školy. Na první říjnové školičce, která proběhla 5.10. si děti jednu sovičku vyrobily.
Nebyla to jen tak ledajaká sovička. Tato sovička se pak stala hudebním nástrojem, protože první dílnička byla
muzikantská. Děti si zazpívaly s flétničkou i akordeonem, naučily se hudebně-pohybovou hru a
rytmickou hrou a na svou „sovičku“ doprovodily i několik písniček.
Informace o dalších dílničkách najdete na www.klausovazs.cz 

Následující školička se uskuteční 2.11. 2022