Badatelský den v 1. třídách

Badatelský den v 1. třídách

Prvňáci se stali na celý den vědci. Po vědecké konferenci v divadelním sále se učebny 1. A, B,C, D proměnily ve vědecké laboratoře, kde děti zkoumaly nejrůznější vlastnosti materiálů. Naši badatelé objevovali např. magnetismus a jeho kouzla, propustnost světla i kapaliny, tvrdost, elektrickou vodivost i rozpustnost. Malí vědci putovali ze třídy do třídy a na jednotlivých stanovištích dělali mnoho fyzikálních pokusů a zaznamenávali si výsledky bádání. Podaří se nám v lavicích objevit dalšího Teslu, Maxwella či Faradaye? Ve zpětných vazbách dětí to vypadalo, že jich ve třídách sedí hned několik. Věda všechny prvňáky určitě baví.
Pavla Platkevičová