Baroko a Evropský den hudební výchovy

Baroko a Evropský den hudební výchovy

FZŠ prof. O. Chlupa se letos zapojila do projektu Evropský den hudební výchovy. Ve všech třídách na 1. stupni jsme zpracovávali téma baroko. Věnovali jsme se A. L. Vivaldimu, J. S. Bachovi. Aktivně jsme poslouchali mnohé skladby těchto velikánů, propojili jsme poslech s doprovodem na různé nástroje nebo jsme tančili menuet. Vyvrcholením tématu bylo setkání dětí celého 1. stupně v atriu školy v pátek 18. 3. 2022. Mnozí přišli dokonce v barokních parukách a barokním oblečení.
Nejprve jsme společně zahráli na pet víčka z Vivaldiho Čtvera ročních dob 1. větu části Zima. Následovala hra na nástroje ke skladbě J. S. Bacha Mussete v D dur. Nejsložitější však byla příprava na tanec menuetu. Ve čtyřech kruzích jsme se ladně pohybovali v párovém tanci na hudbu J. S. Bacha. Závěr patřil zpěvu letošní hymny Evropského dne hudební výchovy. Využili jsme podkladovou této písně a přetextovali jsme ji k našemu tématu baroko. Dětem se melodie této skladby velmi líbila a zpěv songu duněl celým atriem.
Hudební výchova je určitě důležitou součástí školního vzdělávání a my se již nyní těšíme na další společná hudební setkávání.
Mgr. Věra Matzenauerová, vyučující HV na 1. stupni