Bronzovka a ochrana životního prostředí

Bronzovka a ochrana životního prostředí

zdroj canva.com

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí…

Díky žákům ze ZŠ s RVJ Bronzová se můžeme v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,72 t.

Díky tomu nebylo nutné vytěžit 419,77 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na 16 cest z Prahy do Brna po dálnici D1.

Díky žákům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 8,42 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Jsou to 4 smrky.

Došlo také k úspoře 4 321,16 kWh energie. Stejné množství jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 4 322krát.

Podařilo se recyklovat 412,21 kg železa. Množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 17 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 14,52 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 2 583 1€ mincí, nebo 17,63 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1 176 plechovek o objemu 0,33 l.

Vidíme, že to má smysl a hodláme v tom pokračovat!

Kateřina Kučerová, organizátorka akce „Recyklohraní a sběr elektra“