Chválím tě, Země má.

Chválím tě, Země má.

„Dej vláhu rostlinám
 Dej ptákům pít
 Prosím svou přízeň dej i nám
 Dej mír a klid…“
 
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.
 
Ve 2. oddělení školní družiny na ZŠ Klausova jsme v rámci oslav Dne Země třídili odpad – samozřejmě jen na obrázcích. Děti určovaly, kam které odpadky patří. Společně jsme si namalovali Zeměkouli a povídali si o koloběhu vody v přírodě. Také jsme si vytvořili vlastní ekosystém v láhvi. Veškerý materiál jsme nasbírali v nedalekém Prokopském údolí a děti si ve skupinkách i jednotlivě vytvořily ekosystém, který teď budeme několik měsíců pozorovat, co se sním bude dít. A po prázdninách budeme doufat, že nás po návratu do školy v září bude čekat překvapení v podobě  džungle ve sklenici…