Čtenářský most Praha – Hamburk

Čtenářský most Praha – Hamburk

Na podzim se FZŠ prof. O. Chlupa zapojila do projektu „Lesebrücke Hamburg – Prag“ (Čtenářský most Praha – Hamburk), jehož cílem je povzbudit zábavnou formou žáky 1. – 6. tříd ke čtení. Společnými silami českých a německých žáků a žákyň tak již brzy dojde k symbolickému propojení obou partnerských měst. Doposud děti urazily společně téměř 300 kilometrů, k čemuž bylo zapotřebí přečíst přes 1 795 000 stran. Nemalou měrou k tomuto skvělému výsledku přispěli žáci Chlupovky. Dohromady se nám podařilo přečíst více než 74 000 stran a zdolat tak vzdálenost 12,5 kilometru. Největšími čtenáři se pak stali žáčci 2. C, kteří sami přečetli skoro 17 000 stránek.
Děkujeme všem zapojeným třídám, dobrovolníkům z řad vyšších ročníků i paním učitelkám za poctivé počítání stránek. Doufáme, že ve čtení budou všichni pokračovat, do Hamburku se nakonec dostaneme a že je čtení i díky tomuto projektu bude i nadále bavit.
Pavel Vít, vyučující Nj a Ov