„Den pokrývky hlavy“ na Bronzovce

„Den pokrývky hlavy“ na Bronzovce

„Den pokrývky hlavy“ na Bronzovce

Na konci dubna proběhl na naší škole Den pokrývky hlavy. Ve školní družině se druháčci předvedli nejen v různých pokrývkách z domácího šatníku, ale i ve vlastnoručně vyrobených jarních kloboucích, které byly sice netradiční, ale líbivé.

Děti sklízely samé pochvaly a obdiv.

paní vychovatelky ŠD, ZŠ s RVJ Bronzová