DÍLNIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – BUBNOVÁNÍ

DÍLNIČKY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY – BUBNOVÁNÍ

Další dílnička pro naše budoucí prvňáčky je za námi. Naši hudební třídu hru si všichni moc užili. Příští dílnička 24.3. bude s češtinou – hra s písmenky a pro rodiče je připravena ukázka mimoškolní činnosti na naší škole. Určitě přijďte, těšíme se na vás!

Ve středu 16.3., proběhla na naší škole dílnička plná zábavy, legrace a veselých dětí, které si to užily na plné čáře. Kdekdo si  mohl myslet, že nám někdo boří školu, ale nebylo tomu tak. Děti si v rámci dílničky, pod názvem BUBNOVÁNÍ, ZPÍVÁNÍ, zařádily s „bubínky,“ které jsou původně kyblíky. A děti to prostě baví.

Tomuto bubnování předcházela část improvizované hodiny zpěvu a rytmu, která proběhla ve třídě. Téma bylo „jaro“ a děti se do činností velmi pěkně zapojily. Vytleskávaly rytmus slov ve slabikách JA-RO, SNĚ-ŽEN-KA, SNÍH. Poté si vyzkoušely zpěv jarní písničky, kdy se jim podařilo za pomoci hudebních nástrojů (drhla a zvonkohry), doprovodit drobnou skladbu „Jaro, vítej nám.“ Děti si připadaly, jako v opravdovém orchestru. Snažily se pečlivě pracovat a jejich snaha byla odměněna krásným hudebním a kulturním zážitkem.

Poté jsme se přesunuli na koberec jako zvířátka, kde jsme opět pracovali s rytmem slabik: MED-VĚD, JEZE-VEC, KO-ČIČKA, MYŠ.

Po tom, co jsme si „zařádili,“ jsme předvedli píseň o jaru i přihlížejícím rodičům. Děti tak byly pochváleny svými rodiči bouřlivým potleskem. Za vše stojí za zmínku sdělení jednoho z budoucích žáčků: „To mě baví, tak já příjdu i příště.“

Děkujeme a těšíme se na další akce. Vaše FZŠ MEZI ŠKOLAMI.