Dvojjazyčné SETKÁNÍ s novými žáky

Dvojjazyčné SETKÁNÍ s novými žáky

Na pravidelném setkání dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem) jsme tento týden přivítali nové žáky ZŠ Mohylová, kteří k nám přicestovali z Ukrajiny. Nováčky Miroslava a George doprovodily jejich maminky, se kterými jsme se velice rádi seznámili. Tématem tohoto sezení nebylo nic jiného než právě SETKÁNÍ. Všichni zúčastnění postavili z rozmanitých přírodnin cestičky, které se společně setkaly a jejich stavitelé se díky tomu mohli navštěvovat. Jelikož se nám podařilo toto setkání komunikovat dvojjazyčně (v češtině a ukrajinštině), naučily se ukrajinské maminky i jejich chlapci několik českých slov, a naopak jsme si my ostatní měli možnost poslechnout, jak se různé věci nazývají ukrajinsky. Mnoho výrazů bylo samozřejmě velice podobných, o to víc tato výměna informací všechny přítomné bavila. 

Celé SETKÁNÍ považujeme za velmi podařené a přikládáme pár fotografií, abyste i vy mohli vidět příjemnou atmosféru společného bytí a tvoření.