Erasmus Days 2020 a Erasmus+ na ZŠ Mládí

Erasmus Days 2020 a Erasmus+ na ZŠ Mládí

Celoevropský den věnovaný programu Erasmus+ jsme na ZŠ Mládí oslavovali již po třetí. Na rozdíl od minulých dvou let jsme se tentokrát přesunuli na web školy, kde byl pro žáky připraven on-line kvíz s jednoduchými otázkami, jejichž řešení však vyžadovalo navštívit webové stránky našeho aktuálního projektu Erasmus+ Virtual and Real in Our Life (VROL).

Žáci se tak seznámili nejen s programem Erasmus+, který je bude doprovázet nejen na naší škole, ale i při jejich dalším studiu na střední a zejména vysoké škole, zároveň si připomněli naše evropské partnery z Německa Francie, Španělska a dalších zemí.

Na pět otázek nakonec odpovědělo cca 50 žáků naší školy, z nichž většina zvládla neudělat více jak jednu chybu a po návratu do školy je tak čeká symbolická odměna.

S projektem VROL se naši žáci budou setkávat až do začátku nového roku, konec byl posunut na leden 2020. Do té doby chceme stihnout ještě několik akcí, byť pouze po internetu. Na žáky čeká poslední virtuální setkání, na kterém budou řešit význam virtuálního prostoru pro budoucnost, dále jsme vytvořili virtuální diskuzní skupinu, ve které si mohou naši žáci vyměňovat postřehy k aktuální situaci v zapojených evropských zemích nejen ze svého školního života.

Během dvou let trvání projektu VROL se jeho hlavní téma, tedy vztah virtuálního a reálného světa, stalo chtě nechtě součástí našich životů. O to větší máme radost z toho, že jsme mohli naši školu na nastalou situaci alespoň trochu připravit. I v tom mají evropské projekty smysl.  

Tomáš Klinka, koordinátor projektu VROL a Erasmus Days na ZŠ Mládí