Jak se vede Ovečkám

Jak se vede Ovečkám

Čas v mateřské škole Ovčí Hájek 2177 utíká jak o závod. V září jsme se těšili na všechny naplánované akce a najedou je tady leden. Děti naší mateřské školy se naučily bruslit, uklidily okolí školy v rámci akce Ukliďme svět, přivítaly dravce, viděly řadu divadelních představení, rozsvítily školku s lampiony a vyrobily krásnou podzimní výzdobu se skřítkem „Podzimníčkem“, vyjely na výlet do Zoo Chuchle, kde byl pro ně připravený naučný program s opékáním buřtíků. Překrásná akce s grilováním se také vydařila na naší školní zahradě, kdy se rodiče vrhli na úklid celé zahrady. Velikou radost máme také z účasti naší MŠ v soutěži LandArt, kde jsme sice nevyhráli, ale přírodní mandaly rozzářily naší školku. A když už jsme u toho vzpomínání, tak dětem svítily oči radostí při setkání na sv. Martina, kdy se povozily na konících, kteří k nám zavítali na celé dopoledne. A s rokem 2022 se rozloučíme vánoční besídkou a malým setkáním u ozdobeného stromečku s poslechem koled a ochutnávkou cukroví, které pro děti připraví rodiče. Velice se těšíme na další půlrok plný akcí, smíchu a společných chvil se všemi, kteří mají naši mateřskou školu rádi.