JAK TO BYLO NA TŘI KRÁLE V BARVIČCE

JAK TO BYLO NA TŘI KRÁLE V BARVIČCE

Už od rána se v každé třídě s plným nasazením vyrábělo. Každá třída si zvolila svůj způsob oslavy tohoto svátku. V některé třídě se vyráběly královské koruny, v jiné se vyráběly postavy králů s využitím různých výtvarných technik. Všude se zpívala „ Tříkrálová “ koleda. Byl to den plný krásných výtvorů a zpěvu.