ŠKOLY PRAHY 13

Jazyková pomoc pro cizince

Čeština jako druhý jazykhttps://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jako-druhy-jazyk

Tato část je určena lektorům češtiny jako druhého jazyka, učitelům základních a středních škol, kteří se žákům s odlišným mateřským jazykem věnují individuálně či v jazykovém kurzu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), a také všem zájemcům o danou problematiku. V této sekci naleznete obecné informace o ČDJ, praktické tipy, pracovní listy a materiály do výuky a také přehled dostupných učebnic a učebních materiálů.

Doučování češtiny pro cizince

Bezplatné doučování pro žáky s OMJ nabízí:

Bližší informace:

Pedagogicko – organizační referát

Foltýn Miroslav, RNDr. (4.patro, 526)
Tel: 235 011 426
E-mail: FoltynM@praha13.cz
odborný pracovník
odboru školství

Prázdninové kurzy pro cizince

Bližší informace:

Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb

Syrový Petr, Bc. (2. patro, č. 319)
Tel.: 235 011 453
Fax: 235 011 545
E-mail: SyrovyP@praha13.cz
vedoucí oddělení
koordinátor plánování sociálních služeb