Kavárna pro rodiče

Kavárna pro rodiče

V úterý 5. dubna 2022 se ve škole po dlouhé době opět konala kavárna pro rodiče. Tentokrát byla zaměřena na výuku matematiky Hejného metodou v 1. ročníkuPozvání přijala také PhDr. Jana Slezáková Ph.D., která působí na Pedagogické fakultě UK na Katedře matematiky a didaktiky matematiky a pomohla rodičům nahlédnout do teoretických principů metody. U odpolední kávy a sušenek si rodiče vyzkoušeli matematická prostředí, se kterými pracují jejich děti v první třídě. Jednalo se třeba o stavby z kostek nebo krokování. Praktickými ukázkami provedly rodiče naše paní učitelky.
Všem přítomným rodičům děkujeme za účast.
Kavárna pro rodiče se uskutečnila díky projektu Šablony III pro FZŠ prof. O. Chlupa, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019060.