Matematická olympiáda 5. ročníků

Matematická olympiáda 5. ročníků

Dne 25. 1. 2023 se v ZŠ a MŠ Barrandov na Chaplinově náměstí v Praze konalo obvodní kolo matematické olympiády Z5. 

Z Klausovky postoupilo do obvodního kola šest žáků.

Po úvodní prezenci škol z Prahy 5 a Prahy 13 se všichni soutěžící přemístili do učebny. Následovalo přivítání paní ředitelkou a dalšími třemi členy poroty. Po sdělení instrukcí se soutěžící pustili do práce. Na vypracování úkolů měli 90 minut.  Po vyhodnocení výsledků se pět žáků stalo úspěšnými řešiteli matematické olympiády. 

U všech je potřeba ocenit jejich odvahu a snahu získat novou zkušenost. Též jim patří velké díky a pochvala za reprezentaci naší školy.