Mohylka v zajetí bobříků

Mohylka v zajetí bobříků

I v tomto školním roce proběhl již 15. ročník soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž podporovanou Ministerstvem školství, která cílí na běžného bystrého žáka se zájmem o svět informačních technologií. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy.

Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitu (ale mohou se zúčastnit i žáci 3. tříd). Soutěžící v on-line testu odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V testu kromě vybírání správných odpovědí řešitelé také například přemísťují objekty na obrazovce. Testy žáci řeší na počítačích v počítačových učebnách školy.

Za ZŠ Mohylová s radostí konstatujeme, že se letos této soutěže zúčastnilo přes šedesát žáků ze 3., 4. a 5. ročníku školy. Mnoho z nich dosáhlo minimálních 120 bodů ze 192 možných. Spousta dětí splnila zadání s ještě vyšším počtem bodů než 120 a tři žáci 5. ročníků získali dokonce plný počet bodů.

Všem úspěšným řešitelům velice gratulujeme a děkujeme za báječnou reprezentaci školy.