PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Polytechnická výchova se zaměřuje na kladný postoj k osvojování příslušných dovedností. Důležitý je rozvoj technického myšlení a tvořivosti, podporující kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci MAP II jsme nabídli pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol šest webinářů s možností využití praktických ukázek. Lektorky workshopů vycházely z vlastních zkušeností a umožnily tak sdílení dobré praxe.

Podpora polytechnického vzdělávání je velmi důležitá, velký zájem ukázal, že technická gramotnost není jen prázdný pojem.

Marcela Fuglíková