Pozvánka – MAP III

Pozvánka – MAP III

Dobrý den,
 
připravili jsme pro vás další, v řadě třetí, tematické setkání v rámci projektu Krajského akčního plánování III Praha, tentokrát se budeme zabývat podporou podnikavosti a kreativity na školách a to v úterý 18. dubna v čase 9:00 – 13:00 hod opět v prostorách Didaktikonu Kampusu Hybernská.
 
V neustále se měnící společenské situaci, nástupu širokého užití AI a celé řady dalších nových výzev představují kreativita a podnikavost jedny z klíčových dovedností, které umožňují tvůrčí přístup k řešení problémů, řízení vlastního rozvoje, studia i kariéry a představují základ postoje k celoživotnímu učení. Tyto dovednosti jsou zásadní také pro budování schopnosti přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám, zároveň ale umožňují tyto podmínky ovlivňovat. Učitele vede kreativní myšlení k proměnám způsobu, jakým vzdělávají, u žáků posilují schopnost přebírat odpovědnost za své učení. Jakým způsobem mohou školy tyto dovednosti podporovat a rozvíjet, jak u svých žáků, tak mezi učiteli? V rámci dalšího tematického setkání projektu Krajské akční plánování III v Praze promluví odborníci, budou představeny iniciativy, které se na školách těmto oblastem věnují, a především příklady dobré a inspirativní praxe z pražských středních škol.
Setkání je pořádáno jako součást Festivalu umění a kultury ve vzdělávání, na který bychom vás tímto také chtěli pozvat. Celý program festivalu naleznete na fuk.education/program
 
Setkání je určeno zástupcům středních a vyšších odborných škol, členům platforem KAP III Praha, případně každému, koho by téma mohlo zajímat. Pozvánku tedy směle předávejte dále.
 
Na setkání se prosím registrujte do pátku 14. dubna.
 
Budeme se na vás těšit!
 
 
Martina Jakubíčková
KAP III Praha
774 046 005
jakubickova@prahainovacni.eu