Prázdniny v DDM Stodůlky

Prázdniny v DDM Stodůlky

Máme za sebou první prázdninový měsíc plný táborových her a dobrodružství. V tomto období jsme zrealizovali 24 příměstských a 5 výjezdních táborů s celkovou návštěvností 611 účastníků.

Novinkou letošní táborové sezóny jsou LETNÍ EDU KEMPY, které pořádáme ve spolupráci s partnerskými školami MČ P13. První dva kempy proběhly poslední červencový týden v FZŠ Trávníčkova. Zúčastnilo se jich přes 30 dětí.

Celý měsíc proběhl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Děti si programy užívaly. Učebnice nepotřebovaly, a přesto mohly využít teoretické znalosti nabité v průběhu školního roku ve škole či na některém z našich kroužků. Učily se spolupracovat, vzájemně se respektovat, třídit informace, přemýšlet ve variantách, jezdily na zajímavé výlety, navazovaly nová přátelství, překonávaly výzvy, zažívaly dobrodružství.

Děti – ale i naši lektoři – si celý první prázdninový měsíc příjemně a užitečně užili a těší se, že se opět potkají na kroužku či při jiných aktivitách.

Zároveň děkujeme rodičům za aktivní a perfektní spolupráci, vstřícnost, ochotu a sounáležitost při řešení různých úkonů týkajících se například testování a vyplňování další agendy, kterou je nutné odevzdat před nástupem na tábor.

Hezký zbytek léta 2021!